PRENUMERERA PÅ:

Uppvisning i demokratislakt.

Socialdemokraternas extrakongress med EMU-frågan i centrum blev ytterligare en uppvisning i demokratislakt, en kongress där ledningen öppet körde över majoriteten av sina medlemmar.
Om ett annat parti i den svenska politiska floran hållit en sådan föreställning hade man med säkerhet kunnat skriva: "En sådan kongress till och partiet är krossat." Graven som delade de ideologiska lägren på kongressen liksom partiet i dess helhet är djup och egentligen oöverbyggbar, och har föranlett många kommentatorer att förutspå en splittring.

Mink? Sill? Nej, Nato-ubåtar!

Så har då ytterligare ett antisovjetiskt propaganda nummer kraschat. Denna gång handlar det om efter krigstidens ständigt återkommande påståenden om sovjetiska ubåtar i svenska vatten.
Varje vår och garanterat inför varje budgetbehandling återkom påstådda kränkningar av svenskt territorialvatten, och alltid var det - helt självklart - Sovjetunionen som var boven.

SS på marsch - vad gör Sverige?

Den 16 mars i år marscherade återigen gamla SS-soldater i Lettlands huvudstad Riga.
Över 1500 SS-veteraner och deras familjer firade dagen då två lettiska divisioner 1944 för första gången på Hitlertysklands sida stred mot Sovjetunionen. Den lettiska SS-styrkan, som omfattade omkring 146 000 man, svarade för den största delen av judarnas utrotning i landet. 95 procent av Lettlands judar mördades.

HÄV SANKTIONERNA
MOT JUGOSLAVIEN!

Sanktionerna mot Jugoslavien har nu pågått under närmare tio år och medför särskilt efter förra årets bombkrig oerhörda försörjningsproblem och lidanden för befolkningen i Jugoslavien, som nu försöker härda ut med små matransoner, brist på medicin och bränsle. Gamla och barn lider mest av sanktionerna, men när återuppbyggnaden efter all förstörelse också försvåras drabbas alla grupper i samhället.

Att öppna Kosovo för utländskt kapital.

I det ockuperade Kosovo och under FN:s fredsbevarande mandat går statsterrorn och "den fria marknaden" hand i hand. Den pågående kriminaliseringen av statliga institutioner är inte alls oförenlig med Västs ekonomiska och strategiska mål i Balkan. Civila massakreras, men den självutsedda UCK-administrationen utfäster sig att etablera en "säker och stabil miljö" för utländska investerare och internationella finansiella institutioner.

Avslöjanden om CIAs roll i Kosovo.

Många har tidigare antytt att det fanns kontakter mellan UCK och CIA. Nu kommer en bekräftelse på detta från både CIA själv och från diplomatiska källor.
Londontidningen Sunday Times publicerade den 12 mars 2000 en artikel av Tom Walker och Aidan Laverty under rubriken "CIA aided Kosovo guerilla army" (CIA hjälpte Kosovos gerillaarmé). I artikeln avslöjas CIAs roll i beväpningen och träningen av UCK-guerrillan. Amerikanska underrättelseagenter medger nu att de tränade UCK innan NATO bombade Jugoslavien.

Memorandum till FN:ssäkerhetsråd om systematisk terror mor Jugoslavien

Den jugoslaviska regeringen har överlämnat ett memorandum till FN:s säkerhetsråd. Skrivelsen är en varning och en dokumentation av hur Säkerhetsrådets resolution 1244 och den Militära tekniska överenskommelsen systematiskt kränks av de internationella säkerhetsstyrkorna (Kfor) och den civila administrationen (Unmik) i provinsen Kosovo och Metohija.

NATO/UCK fullbordar sina brott - nästan alla serber rensades bort.

Ockupationsmakt som ockupationsmakt - hjälper sina allierade i utrensningen av fienden - serberna. NATO-brottslingar förnekar sig inte - brottet fortsätter. Kriget likaså, fast i en annan form: bombkriget fullbordas nu genom etnisk rensning - av serber. Kosovska Mitrovica med några tusen serbiska invånare är sista hindret för ett "fritt, demokratiskt", visserligen inte "multi", men gärna nationellt amerikanskt (eller albanskt?) Kosovo och Metohija. En ny lydstat (eller Storalbanien).

Förbrytare och deras brott får inte förbli ostraffade.

Det är inte alltid segraren som dikterar villkoren. Oftast är det den starke, arrogante våldsmannen - med hjälp av storfinansen. USA/NATO har våldfört sig på ett femtiotal suveräna länder i hela världen, senast på Jugoslavien. Alltid på små, självständiga länder utan kärnvapen. Dom gör det under olika förevändningar, men alltid i demokratins namn. Jugoslavien/Serbien lades i ruiner för att "stoppa flyktingkatastrofen" och "försvara mänskliga rättigheter". Albanernas.

 

Ur regeringens utrikespolitiska deklaration
"Det är inte värdigt en europeisk demokrati att lägga städer i ruiner"

Bengt Silfverstrand, s-ledamot i riksdagen, frågade i en interpellation den 16 mars utrikesminister Anna Lindh hur ovanstående deklaration rimmar med Sveriges agerande. Svaret väntas inom 3-4 veckor.
I mitten av januari reste jag tillsammans med bl a Karin Wegestål runt i Jugoslavien under sakkunnig ledning av Internationella Röda Korset och dess chef Sten Swedlund, tidigare chef för den svenska kustflottan.

För fängelser i tiden

"Friare kan ingen vara" var titeln på en hyllning till Amerika som skrevs av Göran Rosenberg för några år sedan och som togs emot med glädje av kännare i Sverige.
Men i mitten på februari i år nådde världens friaste nation en milstolpe som fick endast blygsam resp ingen uppmärksamhet alls i de stora svenska medierna, vilka annars är mycket måna om att beskriva rekordnoteringar på bl a aktiemarknaden i New York.

Appell

 

från de ryska kommunistpartiernas rikskonferens till kommunisterna, det arbetande folket och alla medborgare i Ryska Federationen
Kamrater, vänner och medborgare i Ryssland! Den 26 mars är det val av president för Ryska Federationen. Då ska vi inte bara välja president, utan också välja utvecklingsväg för vårt hemland, välja vår egen framtid.
För inte så länge sedan levde vi i en stark och blomstrande socialistisk stormakt, i sovjetfolkens vänskapliga familj, kunde njuta av Stora oktoberrevolutionens sociala landvinningar och med tillförsikt se framtiden an.

Sjätte riksdagsvalet i Iran efter revolutionen!

Fredagen den 18 feb 2000 hölls riksdagsvalet i Iran. Det var det sjätte i ordningen sedan revolutionen som störtade shahen. Trots alla störförsök och många hinder mot de reformvänligas valkampanj valde folket bestämt att den 6:e riksdagen ska domineras av reformvänliga ledamöter. Resultatet efter valberäkningen visar att 73 procent av de valda ledamöterna mer eller mindre vill ha ett friare klimat i samhället. Bara 20 procent av de tillträdande riksdagsledamöterna kommer att bestå av konservativa och fundamentalistiska krafter.

Har man tänkt sig förbjuda RFKP?

ja, se hur det gick för Ukrainas kommunistiska parti.
Först hade man val. Som alltid präglades de av bedrägerier, massiva kränkningar av vallagen, manipulationer och mutor. Valen "vanns" av Kutjma - dvs, det handlade ingalunda om någon valseger - utan just om att han vann. Precis som våra helt lagliga tjuvar brukar vinna sina Mercedesbilar på kortspel. Och det var han själv som blandade korten och gav.
Därefter blev det kaos. Detta kaos hade man redan tidigare förberett.

Ovetenskaplig Lenin-biografi

Läsarna av dessa rader känner förmodligen till sammanhangen beträffande Lenin och Oktoberrevolutionen. Men för det uppväxandet släktet är det mestadels annorlunda. Bland annat för att råda bot på detta har Stefan Lindgren, tidigare chefredaktör för KFML-organet "Gnistan" skrivit en heltigenom ny Leninbiografi.

Internationella kvinnodagen i världen.

För någon vecka sedan deltog jag i firandet av Internationella kvinnodagen på Sergels torg. Där fanns en multinationell representation av kvinnor som är bosatta i Sverige och som härstammar från olika delar av världen. Det fanns kvinnor från Afrika, Arabländer, Iran, Irak, Chile, Sydamerika o s v; det fanns mycket tryckt information om kvinnors olyckliga situation i dessa länder, exempelvis en kvinna som blev av med sin näsa p g a. otrohet; en annan blev bränd av sin egen bror; en tredje blev mördad av sin man.

«Från Gällivare Horisont»

«Friska Gällivare» med symbolen av det rödgula mogna hjortronet är Gällivares offentliga dekal.
Synar man innehållet i den offentliga symbolen så måste nog Gällivare anses vara en utav Sveriges mest, av misshandel utsatta, sjuka kommuner, där «hjortronet» visar en matt gul färg med inslag av starka vita fläckar, symbolen för utdöendet.
Vad talar då för denna dystra diagnos?

Årsmöte för SKP:s Gällivare krets.

Årsmötet söndagen den 20 februari hade att ta ställning till det gångna årets verksamhet, en verksamhet som präglats av partiets utåtriktade politik, där de kommunalpolitiska frågorna tagit det mesta av partiets tid, vilket också ansågs fullt naturligt. Det utåtriktade arbetet med att tillvarata kommunmedborgarnas intressen har också gett partiet många värdefulla kontakter och väckt allmänhetens intresse för partiet och dess politik.

Nätverket mot Rasism.

Forum för organisationer mot rasism, fascism nationalism, antisemitism och diskriminering
Den 26-27 februari 2000 samlades 110 representanter för 49 organisationer till den femte antirasistiska rikskonferensen, i Malmö. Efter de tidigare rikskonferenserna har ett landsomfattande nätverk bildats av antirasistiska, politiska, kyrkliga, solidaritets- och fredsorganisationer, ungdomsförbund, invandrar- och intresseorganisationer samt kulturföreningar.

USA - 150 år med krig, mord och terror:

Detta är en översättning från den norska tidningen Friheten, Nr. 2 årgång 60, 14.1.2000. Artikeln är i original skriven av Olav H. Aarrestad. Friheten ges ut av N.K.P. Norges Kommunistiska Parti.
Följande meritlista (vi går inte längre tillbaka än till 1846) visar att är det något vår stora allierade Sambandsstat icke gör, så är det att tjäna det "goda". Det kan liknas vid att sedan 1846 så har landet aldrig själv varit utsatt för någon attack (om man bortser från den japanska attacken på en flottbas på det koloniserade Hawaii), men själv har de bedrivit interventionskrig mer än 20 gånger.

Ett år efter Natos bombkrig

För ett år sedan, den 24 mars 1999, inledde Natoländerna under ledning av USA sitt bombkrig mot Federala Republiken Jugoslavien. Orsaken var att landets parlament avvisat det ultimatum som USA ställt vid överläggningarna i Rambouillet.
Bombningen av Jugoslavien var ett oprovocerat angreppskrig mot en självständig och suverän stat som varken hotat eller angripit något annat land. Den var en flagrant kränkning av FN-stadgans grundprinciper och saknade världsorganisationens sanktion.

Varför behövs SKU?

SKU behövs för att säkra den fortsatta kampen mot kapitalismen och strävan efter ett socialistiskt samhälle, ett samhälle där alla människor har lika värde, där demokrati är högsta målet och där mäniksorna lever i solidaritet. I denna kamp krävs en ständig tillströmning av nya krafter och idéer. Det kan vara svårt för partier att få med sig ungdomar idag, delvis för att ungdomar föredrar att lyssna till varandra, eftersom de ofta ser sig förbisedda och tillrättavisade av den äldre generationen.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Enligt regeringen och samarbetspartierna går det bra för Sverige. Miljarderna strömmar in i statskassan, arbetslösheten sjunker - det blir bättre och bättre i landet.
Men … sjukvårdsköerna blir längre, låpensionärerna blir fattigare, hemtjänsten till gamla och handikappade försämras, skolan och barnomsorgen har så stora klasser och grupper att de knappast fungerar.

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

 

 

 

 

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP