PRENUMERERA PÅ:

Förintelsen och dess offer får inte glömmas,

manade Stockholmskonferensen i januari i år. Men konferensen lyfte bara fram en sida av historien - helheten, orsak och verkan förtegs. Denna historie-förfalskning är farlig, i dess skugga kan fascismens krafter breda ut sig igen.

Orsak och verkan

Den österrikiske högerpopulisten Haiders inträde i regeringen slår höga vågor, nationellt och internationellt. Frågor efter nationellt självbestämmande och demokrati å ena sida och internationellt ansvar å andra fokuseras plötsligen på ett nytt sätt.

KPÖ-ordförande Walter Baier

Haiders valsegrar är vävda av maktelitens arrogans och ignorans."Österrikes politiker lever helt tydligt i en annan värld än de normala dödliga. Vad de sysslar med, intresserar människorna, som de egentliga ska representera, allt mindre. Och omvänt, det verkar inte heller speciellt intressera politikerna, hur 'människorna ute' verkligen lever.

Våra fiender säger:

Kampen är slut.
Kortisar.
Krigets orsak - då som nu.
Världen vi lever i.
Dikten Bilder
Anna Lindh i riksdagens utrikespolitiska debatt.

Haider i Berlin.

Regeringsbildningen mellan Haiders högerextremistiska och rasistiska FPÖ och konservativa ÖVP har utlöst - med all rätt - protest på många håll i Europa. Också Tysklands förbundskanslern Schröder lyfte, förstås, ett varningens finger. Men hur stämmer hans protest överens med de politiska realiteterna som rådde i Berlin på årsdagen av Hitlers makövertagande (30 jan 1933)? Frågar Fritz Noll i DKP-tidningen Unsere Zeit och skriver:

Visst finns analogier mellan då och nu...

När jag skriver dessa rader har Förintelsekonferensen just avslutats. I diskussionerna kring evenemanget och i politikernas uttalanden under själva konferensen fick man sina värsta farhågor bekräftade.
När konferensen började hade redan arbetats fram en korstågs-anda i media. Denna anda fanns också i måttot för Förintelsekonferensen "Vi får aldrig ta demokratin för given".

"Industrispionage"

Målmedvetet arbete ger resultat. F d chefer i SJ med 100 000 tals kronor i månadslön samt miljoner i avgångsvederlag och fallskärmar, inhöstar nu vinsten av sitt idoga arbete i SJ.
Först drev man "hela folkets järnväg" till konkursens rand med medvetna och långsiktiga satsningar på att göra SJ så olönsam som möjligt, för att därefter få folkvalda samarbetsmän i riksdag och regering att ta politiska beslut som upphävande av bl a trafikregleringar.

Nazismen är kapitalismens eget lilla skötebarn.

Visst är det bra med folkliga demonstrationer och manifestationer mot nazismen/ fascismen. Men nog är det väl samtidigt så, att etablissemangets "kamp mot nazismen" tar sig allt mer spektakulära och underliga former. Inte nog med att några av Sveriges största dagstidningar hänger ut "landets farligaste nazister" till allmänt beskådande.

Fascism betyder krig.

De kommunistiska partierna insåg tidigt vad den fascistiska faran skulle innebära och uppmanade till aktionsenhet. "I namn av solidariteten mellan de arbetande mot ett nytt folkmord, i namn av de förtrycktasgemensamma intressen mot sina förtryckare, i namn av den proletära internationalismen mot att nationerna på värsta sätt hetsas mot varandra - kämpa tillsammans med oss kommunister och medlemmar i andra revolutionära organisationer mot förberedelsen och utlösandet av ett nytt imperialistiskt krig!"

Vem har tillgång till
informationen i
INFORMATIONSSAMHÄLLET?

Det kan knappast finnas någon ungdom eller vuxen i Sverige som inte vet att vi nu har kommit in i en ny och spännande fas i människans utveckling - Informationssamhället.
I de stora medierna, i utbildningsväsendet och i industrin är det numera en vedertagen sanning att tillgång till information är nyckeln till lycka och framgång.

"Klipparen"

Stackars Vänsterpartiets ordförande Gudrun Schyman, som omedvetet drabbas av olika former av personliga olyckor. Först var det hennes alkoholproblem som hon nu verkar bemästra, vilket självfallet är glädjande, men självfallet lurar bakom hörnet.
Nu drabbas hon av en "omedveten" ekonomisk klipp med drygt 100 000 kronor per år genom att hon folkbokför sig i Skåne.

Motion till Gällivare kommunfullmäktige

Kommunens ekonomi är allt utan beundransvärd. Minskade skatteintäkter - hög arbetslöshet - utflyttning av i synnerhet ungdomar - försämrade statsbidrag, leder otvetydigt till försämringar i form av social oro och otrygghet i synnerhet för de människor som har svårast att påverka sin situation. Även den kommunala servicen genomgår för närvarande negativa förändringar.

Det finns bara en sak att göra ..

Allt som oftast får vi nu höra att det går bra för Sverige, ekonomin ser ljus ut, tillväxten är hög, sysselsättningen ökar, statsskulden minskar och skall vara helt borta om ett par år. Det är ett budskapet som basuneras ut av regering, SAF, i TV-kanalerna och på den monopoliserade pressens ledarsidor.

"Demokratin" och etablissemangets "nyttiga idioter".

Delar av det officiella Sverige är numera fullt sysselsatta med att jaga nazister och rasister. Personer som får den stämpeln i pannan hängs ut till allmänt beskådande i massmedierna, sparkas från sina jobb, svartlistas och utesluts ur fackföreningar och folkrörelser - alldeles oavsett om de begått någon brottslig handling eller ej.

SKP Gällivare aktiv mot vanvården inom äldreomsorgen.

Hårresande exempel på vanvård inom äldreomsorgen och oacceptabla förhållanden både för personal och patienter inom många olika vårdsektorer har blivit ett het diskussionsämne överallt i landet.

Jugoslavienkommittén kräver stopp för sanktionerna.

Upphör med sanktionerna mot Jugoslavien! Sätt in kraftfulla resurser för återuppbygge efter Natos bombningar och för att lindra den humanitära nöden i landet! Det uppmanar en delegation från Jugoslavienkommittén, som just återvänt från en veckas studiebesök i landet. Värd för besöket var Internationella Röda Korset.

Sådant som berättats och sådant som setts.

Den december 1999 publicerade rapporten om Kososvo från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har underrubriken "Som sett, som berättat". Den del av rapporten som behandlar förödelsen som pågick under NATOs bombning, mellan 24 mars och 10 juni, är "som berättat" - för att vara exakt: "som berättat" av etniskt albanska flyktingar.

SKP-hälsning till Serbiens Socialistiska Partis kongress i Belgrad.

Sveriges Kommunistiska Parti sänder varma och kamratliga hälsningar till er 4:e kongress. Vi stöder helhjärtat era ansträngningar att återuppbygga ert land. Vi beklagar djupt att vi av tekniska skäl inte kunde närvara på er kongress.

Trots allt!

Denna 15 januari, på årsdagen av mordet på Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht demonstrerade som varje år omkring 100 000 människor till "Socialisternas minneslund" i Berlin för att minnas och hedra de två grundarna av det kommunistiska partiet i Tyskland som 1919 mördades av de tyska högerkrafterna, och andra framstående socialister.

Vart tog den "tyska demokratin" vägen?

Den 9 januari 1999 var det tänkt att ha en demonstration i Berlin till minne av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. Vi var en grupp ungdomar från Sverige som tidigare mycket hört talas om dessa traditionsrika jättedemonstrationer i Berlin, så vi hade åkt ner för att vara med.

Nytt hopp för Domsjöfabrikens anställda.

2000-talet började bra för Domsjöfabrikens anställda. De ca 400 anställda fick i början av januari det besked som de så länge väntat på: MoDo och Domsjös styrelse har äntligen gjort det som var det enda rätta och sålt fabriken.
Men tvärt emot vad de flesta trott så blev det inte Rottneros eller någon annan koncern som blev den nya ägaren. Det blev istället ett konsortium av sex privatkapitalister som köpte fabriken.

"Geniala" beslut i maktens boningar.

Det slår nästan aldrig fel: Så fort det tillsätts en ny chef måste han/hon visa handlingskraft. Visa musklerna. Visa initiativförmåga. Det absolut effektivaste och samtidigt enklaste sättet är att "reformera" den organisation man är satt att sköta. Ty genom en omorganisation får ju alla uppfattningen att det rör på sig. Vad slutresultatet sedan blir spelar mindre roll.

Att bo i Husie

Jag bor i en stadsdel i Malmö som heter Husie. Den är stor som ett mindre samhälle, här bor ca. 20 000 människor. Många klagar på dagens ungdom, ofta hör man politiker som beklagar sig över att ungdomen gör för lite själv, de vill inte vara med och påverka genom att gå med i politiska föreningar, de sitter bara och spelar dataspel och gnäller över att de har ingenting att göra.

Historisk varning!

Martin Niemöller (1892 - 1984), var under första världskriget ubåtskommandant. Han blev evangelisk teolog och ledare för Bekännelsekyrkan. För sin modiga protest mot den fascistiska tyska statens inblandning i kyrkan, mot nazisternas rasideologi och terror hölls han 1937-1945 fången i koncentrationslägren Sachsenhausen och Dachau.

Bryt banden till Nato!

Regeringen håller på att med jättekliv föra den svenska utrikespolitiken bort från den tidigare proklamerade alliansfriheten och neutraliteten.
Vi vet att regeringen under flera årtionden bakom svenska folkets rygg i handling brutit mot sina deklarationer. Militären samarbetade intimt med USA och Nato, Sverige utförde för Natos räkning spionage mot den socialistiska delen av Europa.

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Så har vi fått ett nytt århundrade. Och inte nog med det - de två första siffrorna i årtalet har blivit 20 i stället för 19. Ibland fick man en känsla av att världen skulle gå under. Vad skulle hända med datorer och chips? Men ingenting hände - det blev intre ens ett litet strömavbrott. Men många företag och konsulter hämtade in nya miljarder.