PRENUMERERA PÅ:

 

Vem behöver EU?

Den 13 juni är det val till EU-parlamentet. En märkbar oro sprider sig i EU-inpiskarnas led: ska valdeltagandet på nytt visa att Sveriges folk inte ser EU eller dess parlament som institutioner där männi-skornas problem kan lösas?

Invävda hål i skattenätet

Volvo försvarar sin plats som en av landets största skattesmitare. Under den gångna veckan riktades på nytt uppmärksamheten på att Volvo trots goda vinster anser det moraliskt riktigt att inte bidra till landets ekonomi

Krigsmotstånd i hela världen

I hela världen växer avsky och protester mot Natos smutsiga aggression mot Jugoslaviens folk. Allt fler människor inser att de ständigt eskalerande kriminella bombangreppen mot oskyldiga människor

Socialdemokraterna och antikommunismen.

I ett program på TV4 nyligen framkom nya avslöjanden om socialdemokraternas inblandning i registreringen av kommunister och andra progressiva i fackföreningsrörelsen. Det rörde sig om för SAP mycket genanta avslöjanden som slog ner som en bomb på den politiska arenan.

NATO-ledare stäms för krigsförbrytelser

American Association of Jurists (Amerikanska juristförningen) består av advokater, domare, professorer i juridik och andra akademiker från samtliga länder i Nord- och Sydamerika. Den har s k konsultativ status inför FN:s sociala och ekonomiska kommissionen, vilket betyder att FN betraktar AAJ som en tung remissinstans i frågor gällande internationellt rätt.

Skriv till domstolen i Haag!

Här publicerar vi ett brevutkast som kan kopieras och sändas till Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag med kravet att de ansvariga för kriget i Jugoslavien ställs inför rätta.
Krigsmotståndare i många länder står bakom denna aktion. Hjälp till även du!

Ett verktyg som bör misstänkas

Propaganda har i olika former och olika grader varit en del av alla organiserade konflikter. Men i det krig som nu pågår på Balkan har propaganda spelat en mörkare och mer subtil, en mer omfattande och mer avgörande roll än annars. Begrepp som demokrati och diktatur, nationalism och internationalism, suveränitet och intervention, terrorism och frihetskamp har använts så flitigt att de har förvridits till oigenkännlighet.

Kuba fördömer Natos folkmord

I ett uttalande till Säkerhetsrådets ordförande den 7 maj 1999 fördömde Kubas FN-ambassadör Bruno Rodriguez Parrilla Natos angrepp på Jugoslavien och krävde att Säkerhetsrådet omgående tar sitt ansvar.

Lögn som metod

Natos bomber går aldrig fel. Nato vet alltid vad det gör.
"Uppgiften", säger Sveriges TV:s och radios reportrar, "är bekräftad av Nato."
Därmed, menar de, är den sann.
Men de ljuger.

Det finns alltid ett pris att betala

"Jag hade uppmärksammat Führern att vi inte fick begå felet... att sätta oss med en krigsförklaring i orätt inför världen. Sannerligen var uppgiften inte lätt för Ribbentrop. Han skulle säkra kriget mot Polen, men å andra sidan agera så, att man kunde hålla motståndaren ansvarig för kriget.

Clintons krokodiltårar.

Med tårar i ögonen uttalar sig USA:s president Clinton om massakern i Denverskolan. Han säger till amerikanska föräldrar att man ska lära sina barn "att man löser inte konflikter med våld".

LEVE VÅRA POLITISKA FÖTTER!

När ni som kommit hit för att lyssna på några kommunistiska partiers första majmöte här på Järntorget i Göteborg hälsades välkomna så tror jag att jag hörde några undra: Men kommunismen, är den inte död?

Turkiska fascister till angrepp mot flygbladsutdelare

Den 23 april angreps sex flygbladsutdelare från Bojkotta Turkiet-kommittén i Malmö av turkiska ungdomar som förklarade sig vara sympatisörer till det turkiska fascistpartiet. Ingen blev skadad. Kommittén förbereder nu en protestmanifestation till försvar för yttrandefriheten.

MoDo + SCA = nedläggning!

Att MoDo och SCA har beslutat sig för att bilda ett gemensamt finpappersbolag har väl de flesta av Riktpunkts läsare noterat. Det har ju basunerats ut i både rikspress och TV- samt radionyheterna. Det förfaller inte heller särskilt anmärkningsvärt att de två skogsjättarna vill lägga under sig en större marknad.

Folkpartiets desperata kamp för att överleva

Den borgerliga pressen har på den senaste tiden bedrivit en formidabel häxjakt på kommunister/socialister. Tidningarnas redaktörer har formligen överöst läsarna med fabler om kommunismens barbari. Det verkar t o m som om det har varit en inbördes tävlan om att bräcka varandra, med "fakta" om Lenins och Stalins brott mot mänskligheten.

Spanien 1936 – Jugoslavien 1999

Mönstret verkar bekant. Hitler blandade sig i spanska inbördeskriget, när fascisterna kring general Franco inte ville godkänna den demokratiskt valda folkfrontregeringen, och passade samtidigt på att testa sin vapenarsenal. Den som några år senare skulle komma till användning i stor stil i andra världskriget.

Årskonferens i Värnamo.

Natos angreppskrig mot Jugoslavien och valet till EU-parlamentet den 13 juni var två stora politiska frågor som diskuterades när kommunisterna i Småland-Halland höll årskonferens i Värnamo den 24 april.

Finska Kommunistiska Arbetarpartiets Lapplandsdistrikt höll årskonferens

Årskonferensen, som hölls i Torneå 8 maj, hälsades välkommen av ordföranden Ahti Mattin Lassi som i sitt anförande framhöll vikten av kampen för frihet, självständighet och demokrati

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Ibland tycker jag mig finna att vissa politiker kan mycket om en del, men inte fattar eller förstår sånt som jag tycker är självklart. Då undrar jag: är det mig det är fel på? Är det åldern, handlar det om uppfostran, kan det ha blivit omskakningar i min hjärna av de gamla D-loken som jag körde i många år vid SJ?

Glöm inte

Kampfonden

PG 421 53 84-1