Ledare från Riktpunkt

Börskris och vrålapor
TV-bilderna från börskontoren runt om i världen skrämmer mej. Inte för att jag som fattig pensionär vinner eller förlorar på hur kurserna ser ut dag för dag, men man blir ändå obehagligt påverkad när man förstår hur denna hysteriska, panikslagna börsmaffia rusar fram och åter, vrålande och gestikulerande bestämmer över världens ekonomi. Vem fan har gett dessa gangsters fullmakt att förvalta hela mänsklighetens hopslitna tillgångar utan att ta några som helst hänsyn till oss övriga.

Svebäck

Opinionens politiska kullerbytta Vad riksdagen inte talade om. Köksvägen till EMU
Aurora gav rätt signal. Lova runt - hålla tunnt. God dag yxskaft!
För ett framgångsrikt år 1998 Regeringens bostadspolitik Metallbasens kortslutning
MAI-avtalet röjer vägen för storkapitalet kommande kommande