Ideologi

Dagsvers.

Jag har varit arbetande kapital
i hela mitt liv
"Vi kallar det arbetande kapital",
sa tjuven när han stal.
"Så köper vi aktier för hela slanten,
blir propra, fina uti kanten."
Ty en man, klädd i fluga och frack
som sponsrar operan som ringa tack
riskerar inget från det fiskala.
De låter de rika
allt mindre betala.

EW

Moderaternas framgångsboom. Sanningen om atombomben. Historiens dom över kolet var lögn
I februari 1998 högtidlighålls "Det Kommunistiska Manifestets" 150 års jubileum. Informationsmarknaden Om arbetsrätt, klassamhälle och kulturarbetare.
Jeltsin och den ryska tragedin FRIHET UNDER EN SANSAD LEDARE Hotet som inte finns