Fakliga frågor

    Nationalekonomer     Sen visas hemska tal
    är lustiga filurer          mest vart kvartal.
    som gör diagram,      Undergången syns nära,
    invecklade figurer       kortare arbetstid i all ära
    och kurvans sinus       - men nu måste folket
    av plus och minus.      bördor bära.

     EW
Kortare arbetstid nu! Dubbelspel om arbetslösheten VEM FÅR ARBETE?
En "bortre parantes" som vi behöver "Vi blir de nya statarna" "Skall arbetslösheten ner till varje pris?"
Regeringens skenangrepp mot öppen arbetslöshet Bromsklossar. Prejudikat eller deal?
LO försöker igen förena eld och vatten Arbetslösheten sjunker inte reellt. Dålig lösning
Télécom i strejk Stoppa profitsystemet! Avtal på gång.
Regeringen sviker Försäkringskassan Frankrike visar vägen. Snöpligt slut på viktig strejk
Klasskamp tilltar i Israel Slaveriets symbol -Haiti Locket på