Debatt och insändare

Vapenhandel lukrativ affär för USA

USA, världens största vapenproducent, sålde under 1996 vapen för 90 miljarder kronor, varav 58 miljarder kr till u-länder. Det rapporterade en oberoende forskningsgrupp i den amerikanska kongressen, CRS. Som tvåa kommer Storbritannien med en försäljning på drygt 38 miljarder kronor. Enligt CRS såldes totalt vapen för 254 miljarder kronor i världen 1996, varav utvecklingsländer stod för inköp för 154 miljarder. Av u-länderna lade Indien mest pengar på vapeninköp - 20 miljarder kronor. Sveriges vapenindustri tillhör profitörerna i geschäftet!

Marxismen lever. IT-revolutionen" leder till genomindustrialisering, inte till avindustrialisering! Från min horisont.
Finska språket måste bevaras Om det brottsliga atombombandet. Ska kommunisterna vända sig mot tekniken?
Som Gustav Vasa rådde. Sjukt i Göteborg. Öppet brev till statsminister Göran Persson